Bankfiskeskuta året 1872

Bankfiskeskuta

Båtmodellen var utställd på världsutställningen i Wien 1873.

Bankskutorna användes för fiske efter långa och torsk på fiskebankarna i Nordsjön - ett fiske som de bohuslänska fiskelagen bedrev framgångsrikt. Vid backefiske ankrades båten ofta upp på fiskeplatsen och backorna sköttes från ett par öppna lillbåtar som lyftes ombord varje kväll.

Modellbåten byggdes av Lars Teodor Antonsson född 1857 från Brattås Västergård. Denna typ av av fiskebåt var en av de som byggdes på Kungsviken på 1800-talet.

”Lars på Lia” var pappa till Thore Larsson och farfar till Ante Larsson. Lars var 15 år när han byggde modellen inför världsutställningen. Båtbyggartraditionerna från Kungsviken fördes av "Lars på Lia" vidare till son och sonsonen.

Den som har haft glädjen att beskåda Thore och Antes båtbyggen genom åren kan förstå var de fått sina anlag ifrån. Thore och Ante byggde de tre första Andungarna för familjen Seldén under tiden de bodde i Göteborg. Väl åter i Kungsviken fortsatte de bygga vackra båtar, mahognyskapelser, som fortfarande väcker stor uppmärksamhet och mallarna har gått vidare i släkten. Så visst byggs det fortfarande Andungar som är som möbler och vårdas ömt.

Modellbåten finns förvarad på Bohusläns Museum