Taxeringskalender året 1845

 Första gången som båtbyggeriet nämns i Kungsviken är 1845. I taxeringskalendern över Morlanda socken står skrivet: ”För båtbyggnad och deras afkommande förtjänster, taxeras i egenskap af Hantverkare följande för Kungsviken: Anders Olsson Dräng Anders 2 rd 24”.

 På 1850-talet tillkommer tre stycken båtbyggare i taxeringslängden över Kungsviken. Under den andra hälften av 1800-talet växer båtbyggeriet i Kungsviken. Detta kom att domineras av tre stycken båtbyggare: Bröderna Olle och Martin Johansson och Anders Johansson, även kallad ”Bräcken”. Brödernas far Johannes Andersson (född 1793) är en av de som är upptagen i taxeringslängden och har en inkomst på 2 riksdaler för båtbyggeri och 5 riksdaler för handel. Han äger en betydande del av Kungsviken och den äldste sonen Olle (född 1830) tar över jordbruket efter sin far. Han bor även kvar i föräldrahemmet Gårn och kom i folkmun att bli känd som ”Boon i Kongsviga”. Brodern Martin (född 1832) var vid sidan om båtbyggeriet även smed och han gick under smeknamnet ”Kongsvigen”.

 Kungsviken växer fram i förhållande till fisket och den ökade fraktfarten, och 1861 tas 63 personer upp i husförhörslängden för Kungsviken i Morlanda församling. Till befolkningen tillkommer även tillfällighetsarbetare såsom drängar och pigor. Längst vikens stränder återfinns båtbyggare.

 

De markägande bönderna och båtbyggeriet   

 De markägande bönderna har en samsplan väster om viken. På östersidan av viken håller ägaren till västergården i Brattås till, bonden Anton Larsson. Längre söderut finner man Anders Johansson, ”Bräcken” och längre ut i viken arbetar Alfred i Kihl, som tidigare arbetat hos ”Bräcken”. Albert i Kihl bygger mest mindre öppna båtar. En bit mark mellan dessa olika platser hyrs också ut under en kort tid för båtbyggeri.

 Arbetet utfördes utomhus under öppen himmel och allt arbete gjordes för hand. Här kom man att bygga båtar på upp till 60 fot, men även mindre båtar först och främst till fiskare. Anders Johansson, ”Bräcken” börjar vid denna tid att göra enklare ritningar på båtarna, något man inte gjort tidigare. Även Olle Johansson, Boon, börjar att göra ritningar och båtbyggarna i Kungsviken börjar få ett vidare rykte och gott anseendet som sprids. Antalet större fiskebåtar mer än fördubblas under 1870-talet och större delen av dessa båtar byggs i Kungsviken. 1876 byggs tolv större fiskebåtar samtidigt längst Kungsvikens stränder.

 Båtbyggarna i Kungsviken bygger båtar förutom till svenska fiskare, även för beställare i Norge och till Danmark. Samtidigt byggs mindre båtar såsom ekor, jullar och kågar, och även däcksbåtar och stora jakter. Framväxten av segelsporten bidrar också till ökade beställningar och en ny kundkrets. I en startlista från en kappsegling i Göteborg 1871 omnämns två stycken båtar byggda i Kungsviken.

 1885 byggs det första magasinet på östsidan i Kungsviken av bröderna Anders och Lars Antonsson, söner till avlidne Anton Larsson på Brattås västergård. De är de första som har möjlighet att bygga större båtar på upp till 38 fot inomhus.

 I slutet av 1890-talet har den gamla generationen med ”Boon” och ”Konsvigen” gått bort, men Kungsviken har växt och i husförhörslängden för Morlanda omnämns 112 personer boende i Kungsviken 1899.

 

1900-talet kom med nya tider  

I slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början förändrades det traditionella båtbyggeriet och nya båttyper kom för att försörja den ökade fraktfarten. Det byggdes jakter, galeaser och skonare vid olika varv längs kusten. Fiskebåtarna utvecklades och försågs med motorer. 

På 1930-talet började kustens mindre varvsindustrier att specialisera sig på olika typer av båtar och i Kungsviken fokuserade båtbyggarna mera på nybyggnation av mindre bruksbåtar och inte minst nöjesbåtar.

Segelsporten hade också börjat bli populär i slutet av seklet 1800 i de övre samhällsklasserna, för att växa ytterligare på 1900-talet när sporten blev folkligare. Med fritid och semester som kom på 1930-talet kunde fler ägna sig åt segelsporten. Med denna inriktning i båtbyggeriet kom så en ny generation båtbyggare att etablera sig i Kungsviken och trakterna där runt omkring.

Kungsviken i Bohuslän