Prisma Västra Götaland

Berättelser från SAAB: kvalitetsingenjören Göran Roth om ett paradigmskifte i leverantörshantering på SAAB

IMG_5146.JPG