Planering och beslut om en stor väderkvarn i Medelplana

De gamla möllorna och deras resultat kude inte tillfredställa böndernas krav på god förmalning och år 1876 samlades intresserade personer i Medelplana prästgård för att diskutera byggandet av en tidsenlig kvarnbyggnad. Kyrkoherden Skårman var en handlingskraftig man som tog initiativet till detta möte. 

Vid första mötet fanns förutom kyrkoherden Johannes Larsson Bestorp, C P Thortensson på Trolmen, A J Olsso i Hulegården, Jonas Andersson Lillegården, C J Wallén på Bosgården, handlare J P Melin Lillegården, greve Gilbert J Hamilton på Hjälmsäter och Per Jaensson i Stenhuggaregården.

Vid detta möte ansåg man att en väderkvarn skulle uppföras i Medelplana och det skulle ske inom ramen för ett aktiebolag. Tio aktier på 1000 kronor vardera skulle utfärdas. Om inte minst 8 aktier teckades skulle avtalet inte vara bildande. Männen på mötet var övertygade och säkra på att teckningen av aktier skulle lyckas. På en auktion i Kartåsen skulle virke köpas. August Claesson som hade en liknande kvarn i Kleva fick verkställa inköpen av virke. 

 

Kvarnbygget beslutas

Redan efter tre veckor ordnades ett nytt möte mellan då åtta aktier blivit tecknade och nu beslöt man att Medelplana Wäderqvarnsaktiebolag skulle starta. 

Enligt bolaget skulle en större kvarn på lämplig plats inom Medelplana pastorat uppföras, där skulle det bedrivas förmalning av spannmål. Det skulle även uppföras nödvändiga byggnader och även köpas in ett stycke jord. 
Aktiekapitalet skulle utgöra lägst åtta och högst femtio tusen kronor fördelade på aktier på ett tusen kronor. 

Kvarnen skulle inehålla tre par rovmäldsstenar och ett par florsiktsstenar samt plats för grynverk. Byggnaden skulle vara lik den kvarn som fanns vid Per Månsgården i Kleva. Bottens diameter skulle bli 34 fot, höjden 31 fot och vingarnas flykt 70 fot. 

August Claesson i Per Månsgården, Kleva åtog sig att uppföra kvarnen i fullfärdigt skick för en summa av 10 500 kronor. Den skulle vara färdig för avsyning den 14 mars 1877. Om kvarnen blev färdig före den 1 december skulle byggare få avnjuta den avkastning han då skulle kunde få på den intill nämnda dagen.