Förändrad verksamhet efter 1920-talet

Lödöse Varf
Lödöse Varf

Efter 1929 byggdes inga fler båtar för de egna rederierna utan produktionen blev mera blandad.

Lödöse Varf 1966. Foto:  Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Färjor, ångbogserare, motorskonare och passagerarfartyg, mm byggdes vid denna tid. 1936 – 1937 byggdes Styrsöbolagets passagerarbåtar Disa och Vesta, som trafikerade Göteborgs södra skärgård i över 60 år. Motorskonaren Älva byggdes 1939 och används numera som seglande skolfartyg för Marina Läroverket i Danderyd.

Byggnummer 177 och sista nybyggnationen på Lödöse Varf AB - lastfartyget Ilse. Ilse byggdes på beställning från OT-rederierna. Senare namn var United Terrier, Terrier, Celtic Terrier. Fartyget heter idag Khalifa och är hemmahörande i Nigeria. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.
Ilse var även namnet på den sista båten som byggdes för Wallergruppen 1929, detta var en lastångare med byggnummer 48.

Brattkoncernen blir nya ägare

1946 köptes varvet av Brattkoncernen. Nu kommer produktionen att bestå av byggnation av skrov till Götaverken och Lindholmens Varv, bland annat 6 skrov till ryska ångtrålare. Vid denna tid byggdes flera bogserare, både ång- och motordrivna, vid varvet samt några lastfartyg, trålare och lotsbåtar. Vid varvet byggdes också 20 stålpråmar för Göteborgs Hamn, 10 stålpråmar för Rederi AB Nordstjernan (Johansson) och 2 stålpråmar för Broströms.

Lars och Vilgot Johansson från Skärhamn

1961 var Brattkoncernen under avveckling och Lödöse Varf köptes av bröderna Lars och Vilgot Johansson från Skärhamn. Nu började en kraftig expansion för varvet. Det byggdes 25 fartyg för de egna rederierna. De flesta är tankfartyg, men 6 är ro-ro-fartyg avsedda för trafik på Wallhamn på Tjörn, en hamnterminal som också tillhörde Johansson Gruppen.

Det byggdes 15 fartyg för andra beställare, som t ex Wallenius fyra första transportfartyg. Fem svaveltankfartyg för Polen och Frankrike, två kemfartyg för England och två trålare för Öckerö och Donsö producerades också. Varvet bygger likaså fartygssektioner till Oskarshamns Varv, som även detta varv ingick i Johansson Gruppen.

1979 levererades den sista båten från Lödöse Varv och det är tankfartyget Ilse, som byggdes för OT-rederierna. Ilse var även namnet på den sista båten som byggdes för Wallergruppen 1929, detta var en lastångare med byggnummer 48. Känt är att totalt byggdes vid Lödöse Varf ca 170 båtar och pråmar mellan åren 1900 – 1979.

Konkurs i företaget

I den stora varvskrisens spår kollapsade Johansson Gruppen och Lödöse Varf försattes i konkurs 1982. Efter en rekonstruktion, då varvet fick namnet Nya Lödöse Varv AB, försökte man att hålla igång företaget på olika sätt. En verksamhet var att tillverka lasthanteringsutrustning åt Navire AB, avsedd för nybyggen på Öresundsvarvet åt ACL; dessa båtar är igång ännu idag. Även annan tillverkning förekom. Varvet hade under de här åren flera ägare och även de anställda var delägare under en tid. Efter ytterligare en konkurs såldes varvet 1985 till Skanska IMS, som tar in arbetsorder på några fartygsombyggnader och arbete med offshoreutrustningar. 1987 beslutade Skanska att avveckla sin verksamhet på Lödöse Varv och kranar, maskiner och annan utrustning säljs ut från företaget.

Källa: Varv och Sjöfart på Lödöse museum, 2017, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och Lödöse museum.

 

Lödöse Varf
Sjösättning av förskeppet till fartyget Kaprifol året 1977. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Lödöse Varf
Lödöse Varf
Sektionsbygge för Oskarhamns varv 1982. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningejn i Göta älvdalen.