Aktiebolag bildas och stort antal stålfartyg byggs

Lödöse Varf

1899 ombildades Lödöse Varf till ett aktiebolag och företaget kom att bedriva en varvsverksamhet ända fram till 1980-talet. Båt- och skeppsbyggeri hade då funnits på platsen i många hundra år. Under 1800-talet var detta ett varv som framför allt byggde större segel- och ångfartyg.

Första båten som byggdes vid Lödöse Varf - Karin. Fartyget är byggd med trä på stålspant. Senare namn var Lidköping och Vänervik. Fartyget var i drift fram till 1972, de sista åren i Finland. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Ombildandet av varvet till ett aktiebolag hade föregåtts av en konkurs och att varvet såldes på auktion. Nu tillträdde nya ägare i form av Wallnerkoncernen, som blev ägare under nära femtio år framåt. Karl Olsson, den gamle ägaren, blev kvar på företaget som chef. Varvet får en stor nybyggnadsverksamhet med främst byggnation av fartyg till det egna rederiet. De första nybyggnationerna är tre lastångfartyg med träskrov. 1901 anställs Albin Ryberg som produktledare och 1902 blir han ny varvschef. Albin Ryberg som tidigare hade arbetat på Oskarshamns Varv och Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv, hade erfarenhet av stålskeppsbyggnad – som var den nybyggnadsverksamhet som Lödöse Varf nu inriktade sig på.

Stor produktion de första åren

Efter att den nya varvschefen tillträtt byggdes i rask takt en serie på nio skonerter i stål – samtliga ritade av konstruktör A.H. Lindfors. En av dessa var Isolde, byggd 1902. Fartyget finns fortfarande kvar och har undergått en stor renovering och återställande till ursprungligt skick vid Gothenius varv i Göteborg. Fartygsstiftelsen som äger Isolde beräknar att fartyget återigen igen ska kunna segla om några år. Fyra av dessa nio skonerter som byggdes då, köptes sedermera tillbaka av varvet och blev förlängda och ombyggda till lastångfartyg under åren 1908 – 1909.

Lödöse Varf
Lödöse Varf åren 1917 - 1918. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Mellan 1904 och 1929 byggdes 23 lastångare vid varvet, de flesta för de Wallerägda rederierna Unda och Concordia. Vid varvet byggdes också några färjor och en bogserbåt, rederiet Transatlantis Glan.

1914 köptes en del av Rättaregården, eller som det senare kallas Nylands gård. Där hade Lödöse Varf en filial som under många år byggde träpråmar.

Vid varvet anlade även en elektrisk kvarn 1914 som hade egna lastbilar och en båt, Peder, som levererade kvarnens produkter. Kvarnen lades ner 1938 och byggnaderna övertog av varvet. Dessa fanns kvar på området fram till 1987.

Källa: Varv och Sjöfart på Lödöse museum, 2017, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och Lödöse museum.

Lödöse Varf

På varvsområdet Lödöse Varf fanns ett flertal byggnader och anläggningar. På bilden syns snickeriverkstaden, gjuteriet och maskinverkstaden, liksom varvets stapelbädd där stålfartyget Polana är under byggnad, och varvets slip till höger i bilden.

På området fanns också en logomentsbyggnad för varvsarbetare, en kvarn tillhörande Waller-koncernen och ett spannmålsmagasin och en ria. På motsatt sida älven syns Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Lödöse Varf
Skonaren Dag, byggd 1902 vid Lödöse Varf. Konstruktör var A.H. Lindfors. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.