Kända lärare och elever vid lärosätet i Skara

Den stora skolan i den lilla staden

Lektor Gunnar Wennerberg 1864-1871, foto C von Knorring 

Den stora skolan i den lilla staden

Eva Åsbrink född 1912  lektor och rektor vid Katedralskolan

Många var de lärare och deras elever som blev kända forskare.

Sven Hof var en kulturpersonlighet, under hans tid fostrades flera av Linnés blivande lärjungar bl.a. Peter Hernqvist , veterinärmedicinens fader i Sverige. Han fick sin första tjänst på gymnasiet som lektor i matematik samtidigt som han startade undervisningen för blivande veterinärerer i slutet av 1700-talet. Han var också musikledare för gymnasisiterna. Både Hof och Hernqvist stimulerade de unga naturvetarna och musiktalangerna. 

Gunnar Wennerberg undervisade gymnasister under femton år på skolan, han var både skald och tonsättare och blev senare landshövding och ecklesiastikminister. 

Mer om Gunnar Wennerbergs framgångsrika liv hittar du i länken till höger.

Eva Åsbrink, undervisade i bl.a. filosofi och psykologi hon kom även att bli rektor. Vid Katedralskolan i Skara var hon adjunkt mellan åren 1941-1958 samt rektor mellan 1961-1978.

Eva var en driftig kvinna och var engagerade i politiken. Vill du läsa mer om hennes och hennes liv klickar du på länken till höger