Traditioner och föreningsliv för eleverna

Den stora skolan i den lilla staden
Den stora skolan i den lilla staden

På 1800-talet var de flesta eleverna inackorderade i staden. Det bildade grund för traditioner, skolföreningar och annat kamratliv som fortfarande präglar skolans kultur.

60 % av eleverna kom från medelklassfamiljer, bönder och hantverkare, 30 % från socialgrupp 1 och 10 % från socialgrupp 3. Det var alltså inte någon överklasskola, vilket man lätt kunnat tro. 

Traditionsenligt uppvaktas biskopen 1 maj varje år med tal av skolans talman och sång av två skolkörer (MV och OP). 

”Där tradition och framtid möts” - så sammanfattar Katedralskolan sin identitet. 

I MV ingår dubbelkvartetten (DQ), som kom till redan 1856 och alltså länge var en helt fristående manskör. Flickkören Octo Puellae (OP) bildades 1978 som motvikt till DQ. 

Musikens Vänner (MV) - Redan under 1600-1700-talet hade Katedralskolan ett mycket omfattade musikliv. MV bildades 11 september 1886, då ingick även violinorkester och pianoackompanjemang.Varje år den 6 november på Djäkneskolans trappa (till Gustav II Adolfs minne) samt tisdagar och torsdagar under ”sköna maj” i Botan.Traditionsenligt uppvaktas biskopen 1 maj varje år med tal av skolans talman och sång av två skolkörer (MV och OP)

Det unika studentfirande som utmärker Skara, med ridning, simning och ringdans i Botan, organiseras och genomförs av MV. Vid examensdagen på Katedralskolan är MV kören ett stående inslag och den mest arbetssamma dagen MV-föreningen.

Fler traditioner som tillkommit senare är bland annat den när man klarat proven fick man springa ut på Djäknetrappan genom masugnen som den kallades. Detta innebär att gamla studenter stod på två rader, en på var sida, de äldsta längst fram och yngst längst bort. De nya studenterna klappades då i ryggen när de sprang genom masugnen. Från början bars studenterna hem av MV-iter eller släkt och vänner. De som bodde i en annan stad fick bäras till stadsgränsen.

Ur MV kommer Dubbel Quartetten, DQ som består v de ått bästa sångarna. De har beredare repertoar och gör flera framträdande där de representerar skolan och Skara. 

Octo Puellae (OP)
Det var på julrevyn 1975 som åtta flickor parodierade Dubbel Quartetten - fröet till Octo Puellae var sått. Sedan dess är flickkören ett populärt inslag i skolans musikliv OP medverkar bl.a. vid uppvaktning för biskopen den 1 maj varje år . I Västergötasången brukar MV och OP sjunga tillsammans.

Föreningarna Idun, Bore, Veronica mm
Föreningen för litteratur, dramatik och musik hette Idun. I en gammal skrift berättas om teater- och litteraturföreningen Iduns tillkomst. Lektor C Landtmannason var initiativtagare och ansåg att lärljungarna skulle söka större kännedom om den svenska litteraturen, året var 1869 några år senare bildades Idun men har gått ur tiden. 

Årets stående festdagar var Mårten Gås, Oscarsdagen och Lucia. Till festdagarna räknades också den årliga utflykten (utmarschen) vidare sprutmönstringen (skolan hade egen brandspruta) och oktobermarknaden samt naturligtvis årsexamen. 

Traditionerna från det gamla Läroverket lever kvar på examensdagen vid Katedralskolan. Vid utspringet på examensdagen finns MV-kören med och i Botan genomförs lekar som tidigare. MV-medlemmarna har fullt upp hela dagen att ta hand om aktiviteterna och elever som tagit sin examen. 

Föreningen Bore för fysik och kemi startade 1899. Syftet var att eleverna skulle odla sitt intresse för kemi och fysik. Laborationer och föredrag gjordes, efter sekelskiftet var tidstypiska ämnen som modern fotografering, röntgenstrålar, sprängämnen och radioaktivitet. Några år låg föreningen nere. I ett föreningsprotokoll från 1944  skiver  en bekymrad ordförande "Då de senaste årets sprängämnestillverkning tagit hårt på Bores redan förut klena lager av glasverandor, beslöt föreningen att anslå medel till kompletteirng av ovannämnda lager....". År 1970 återupstod föreningen och 1979 kunde man fira 80-årsjubileum, föreningen finns dock inte kvar. 

I föreningen Veronica samlades de studenter som var speciellt intresserade av växter. Ibland gjordes små utflykter för att botanisera, på våren ofta till Tveta, där fans en del vårblommor. Kinnekulle var ett annat utflyktsmål. Djäknarna samlades också för att byta växter med varandra.

Skara Läroverks Idrottsförening grundades 1904. Olika sporter stod på programmet: bl.a. volleyboll, orientering och basket. Ett stolt ögonblick var när SLI:s fotbollslag 1959 slog Sandvikens HAL i finaalen om Kronprinsens pokal med 5-1. 1980 anordnades en "masstävling" i Petersburg med ett hundratals löpare. 

Den stora skolan i den lilla staden

Skaradjäkne med sånglärka 1988, konstnär Vanja Nones Håkansson

Skaradjäknarnas förening
En förening som för en blomstrande tillvaro är Skaradjäknarnas egen, den 9 december 1916 är föreningens stiftelsedag. Syfet är att samla fd. skarastudenter av alla årgångar till firande av studentjubileum och till dokumentation av allt som hör skolan till. Enligt statuterna ska det hålls möte i maj och i november. Endast de två världskrigen har hindrat mötet. 

Lokalavdelninga bildades 1919 i Stockholm, Uppsala, Göteborg och ganska naturligt i Skara och Malmö år 1920 och Borås 1923, Karlstad 1943. Det blev Natanael Beckman som skrev "Vår skolas historia" del I 1926 och del 2 1931. Han myntade uttrycket " En stor skola i en liten stad" vilket genast travesterades av malmöavdelningen till "Den lilla lärdomsstaden vid Viktoriasjös strand" Föreningen uprättade också en plan över gamla lärares gravar på Skara gamla kyrkogård. 

Skaradjäknarnas föreningen delar ut stipendier till elever och till skolföreningar, man stöttar inköp av nya úniformer etc. Varje år firar man Djäknedagen tidigare på själva studentdagen men nu har man en egen dag, oftast omkring 20 maj. Då strålar djäknar samman för att besöka sin skola och sina favoritställen sedan skoltiden, återser sina gamla skolkamrater och lyssnar påoch deltar i sångerna i Botan och i Krabbelund. 

Förening har även en egen tidning "Skaradjäknen", på föreningens hemsida www.skaradjaknarna.se finns mer information om du vill veta mer. 

Skaradjäknen med sånglärkan, en staty gjuten i brons finns i Krabbelund. Skulpturen gjord av Vanja Nones Håkansson, vill du veta mer om skulpturens uppkomst klickar du på länken längst upp till höger.