Skolreformer i Sverige - och Skara

1831 Den s.k. Lancasterskolan startar i Skara

1842 Folkskolestadga - allmän folkskola införs i Sverige

1843-60 Manlig folkskollärareutbildning

1860-1935 Kvinnlig folkskollärarutbildning

1878 Flickskolan

1884 Lantmannaskola

1921 Sjuårig folkskola införs i Skara

1950 Riksdagen besluade att hela Sverige på sikt skulle införa nioårig enhetesskola

1957 Åttaårig enhetsskola införs i Skara

1958 Nioårig enhetsskola införs i Skara

1962 Den svenska enhetsskolan bytte namn till grundskolan

1967 Flickskolan upphör i Skara

1968 Studentexamen avskaffas formellt, dvs. den formella prövningen efter gymnasiestudier för att avgöra kvalificering för universitetsstudier. Men termen studentexamen fortsatte att användas både som begrepp och firande. 

1971 Infördes gymnasieskolformen i Sverige. De tidigare skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola slogs ihop och blev tillsammans gymnasieskolan.