Ljus

Syföreningen Ljus

Lyktan som sitter på föreningens lokal är den enda originallampan som finns kvar i Ulebergshamn. Fotograf och Källa: Kulturlandskapet.

Syföreningen Ljus

Kvinnorna i Ulebergshamn tröttnade på att vandra omkring utan utebelysning. De bildade därför 1936 en syförening med namnet Ljus för att ”sy ihop” till gatubelysning. Genom försäljning av handarbete hade orten tre år senare 18 gatlampor uppe och igång. Deras insats kallades ett infall av ”galna damer” av männen, men till slut när de såg resultat fick kvinnorna med sig hela samhället vid uppsättningen av gatlyktorna.

Föreningen fortsatte med andra nödvändiga och samhälleligt värdefulla insatser. I många år drev kvinnorna föreningen hemma hos varandra, men 1964 fick de ta över det nedlagda badhuset nere i hamnen som föreningslokal. Även idag är huset samhällets samlingslokal och föreningen bedriver fortfarande sin verksamhet på orten.

Föreningen Ljus har på senare tid arbetat med att lyfta fram Ulebergshamns framväxt och granitindustriella kulturhistoria. På 1990-talet byggs en miljö upp i samhällets södra del, med informationsskyltar som berättar om Ulebergshamn och stenindsutrins historia. Här sattes en kran upp och en "skôdja" (bod). Flera så kallade vargar – stenarbeten som när de nästan var färdiga fick ett snedhugg och blev osäljbara – från stenbrotten kring samhället är också ditställda. Längst ut på piren, som förstärks med skrotsten från stenbrotten och pryddes med fina block, en granittrappa och golv, bänkar och bord i granit, har det placerats en fyr genom "samhällets gubbar" försorg. Här finns även en dopfunt i granit som skänktes av "samhällets gubbar" på Fyrens Dag 2018 till Syföreningen Ljus.