Loppmarknadens historia

Loppis - En ny fluga för den med liten eller stor plånbok

Loppmarknaden  Marché aux Puces i Clignancourt i Paris år 2010. 

Loppmarknad var tidigare ordet för det idag vi kallar loppis och är en plats där det handlas med begagnade saker. 
Namnet loppmarknad sägs komma från de kläder/möbler/textiler som bytte ägare och som påstods innehålla både loppor och ohyra av olika slag.
Loppmarknaderna var oftast marknadsplatser dit människor med sämre ekonomi sökte sig för att köpa nödvändiga saker. Denna typ av marknader ansågs som ruffiga och de som besökte dem var inte Guds bästa barn. 
Var ordet loppmarknad har sitt ursprung är oklart, i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var loppmarknader vanliga i Paris. 
En amerikansk teori är den engelska motsvarigheten "flea market" en förvrängning av "vlie market" (valley market), en marknad som ägde rum nära East River på Manhatten i New Yrk under 1700-talet. 
Att begagnademarknaden har exploderat märks t.ex. på den största loppmarknaden i Paris, Marché aux Puces i Clignancourt. År 2010 besöktes den av elva miljoner människor, vilket gör den till Frankrikes fjärde största attraktion. På denna marknad finns 3500 marknadsförsäljare.