Olika typer av marknadsplatser

Loppmarknad/loppis ute med flera försäljare 

Större loppmarknader som anordnas tillfället eller regelbunet är en variant. Där kan finnas både privatpersoner och företag som hyr ett bord eller fler och sköter sin egen försäljning. Denna typ av marknader hålls oftas till i parkeringsgarage, centrumbygnader eller ute i det fria, ett exempel på en sådan är loppmarknaden i Vårberg utanför Stockholm.

Loppis - En ny fluga för den med liten eller stor plånbok

Bakluckeloppis

En ny typ av loppmarknad är bakluckeloppisen som uppstod i mitten av 1990-talet. Försäljningen sker från säljarens bil eller från ett bord invid bilen. En av de första bakluckeloppisarna startade i Norrskedika utanför Östhammar i Uppland. Sedan dess har många liknande loppmarknader öppnats i Sverige. 

Secondhandbutiker 

En annan typ av loppmarknad är de som finns i butikslokaler, men sortimentet besår av begagnade varor som är för enkla och för vanliga för att beteknas som antikiviteter. Dessa butiker drivs ofta av välgörenhetsorganisationer. I Sverige är Frälsningsarméns butikskedja Myrorna och Röda korsets Kupan-butiker och Amnestys loppmarknad Byring & Bråte är några exempel på välgörenhetsorganisationer som driver butiksförsäljning.

De ideella organisationerna får ofta varor från dödsbon, skänkta varor som man gallrat ut m.m, därmed har de då en lägre kostnad för det som säljs. Butikerna drivs också ofta av ideellt arbete, människor som arbetsprövar etc. 

Loppmarknad på privat plats

En tredje typ av loppmarknad som ordnas är de som sker vid enstaka tillfällen av en privatperson. I tätorter finns garageloppis där försäljning sker under en begränsad tid, vanligtvis en helg. I engelsktalande länder är detta vanligt, då kallas det garage sale eller yard sale. Flyttloppis är ytterligren en variant av loppmarknad, syftet är att minska bohaget inför flytten. Denna typ är vanligast i villor och gårdar där tillgång till trädgård, garage och större bostadsyta finns. Bondloppis på landsbygden är vanligt under sommartid, då sätts skyltar upp vid vägkanten och lockar kunder. På Gotland kallas denna typ av loppmarknad prylbod. 

Kvartersloppis har dykt upp på senare tid. Oftas är det grannar om bestämt en gemensam tid för loppmarknad och annonserar i dagspress och i sociala medier för att nå ut till kunderna. 

Digitala loppmarknader/försäljningssidor på internet

Försäljningen på olika internet sidor som t.ex. Blocket, Facebooks olika "marketplaces", Tradera m.fl. även välgörhetsorganisationerna har hittat en komplettering till sina butiker. 

Omfattningen av försäljning av secondhanda varor  både privat och affärsmässig har ökat i stor omfattning. Man kan undra när och om politikerna kommer att beskatta inkomsterna från denna typ av försäljning. Samhället förändras och att få inkomster på annat sätt än rent lönearbete likaså.

I större städer och på olika webplatser kan man se att secondhandförsäljning nischat sig, butiker med t.ex. festkläder, designade möbler etc.