Biografi

Mats Ljung - bondkomikern mett i väla

Tre av syskonen Ulf, Monica och Mats Ljung i mitten av 1950 talet, privat foto Ingvor Ljung

Mats Ljung - bondkomikern mett i väla

Mamma Viola och pappa Eric Ljung

Den 1 juli 1947 föddes Mats och han blev det andra barnet i en syskonskara på fem. De första åren växte han upp i Bergs socken på Billingens sluttning. Familjen Eric Ljung arrenderade Prästgården, pappa Eric fick astma och hade svårt att klara arbetet på gården. Det gällde att hitta en annan försörjning. Det blev många flyttlass för familjen, först till skolan i Kronobotten i gamla Älvsborgs län. Hela huset brann ner år 1950 och hela familjen var nära att stryka med. Den gamla vedpannan i skolan fattade eld och elden spred sig i trossbotten. Till gården Lunden som låg strax intill gick flyttlasset. Redan 1951  gick nästa flyttlass, då tillbaka till Skaraborgs län, orterna Forshem, Händene och Öm. I Forshem arbetade pappa Eric som rättare på gården Årtorp hos greve Klingspor. Familjen kom senare att köpa sin första egna gård i Öm. Det hände att arbetet på gården gick före skolarbetet och Mats resultat från skolan blev därför inte vad man hade önskat. Mats fick anställning hos sin far som dräng och lagårsförman. Tilsammans skötte han och mamma Lola (Viola) mjölkkorna vilket skapade fina band mellan son och mor. 

Förutom arbetet på gården präglades fritiden av idrott, fotboll på somrarna och ishockey på vintrarna. Idrottsintresset var mycket stort och han delade detta med sin äldre bror Ulf. Mats var en styrande centertank och Ulf styrde på mittenfältet i fotbollen. Mats hade en vinnarskalle och kunde aldrig förlora, något som med- och motspelare kunde vittna om. Senare i fotbollskarriären testade Mats även att vara spelande tränare, fotbollskarriären avslutades i mitten på 1980-talet. På vintrarna spelades det ishockey.

Sommaren var favoritårstiden för Mats med jordgubbsplockning och kräftmete i Ösan. Det hände ofta att Mats åkte till torget i Skövde och sålde kräftor. Efter en lyckad kräftpremiär 1964 fylldes badkaret i Öm med 150 tjog kräftor.

Mats intresse för jorden och människorna på landsbygden kom att bli grunden till till bondkomiken som han formade senare i sitt liv. Närheten till naturen och att leva "mett i väla" var viktigt, det var där han hämta mycket av sin inspiration. Han brukade sitt tôrp på det gamla sättet han var inte emot den moderna tekniken, men han såg fördelar i de äldre manuella metoderna.