Omskolning till musiklärare och flytt till Vinköl

Mats Ljung - bondkomikern mett i väla

Höhässjning med gamla arbetsmetoder. privat foto Ingvor Ljung

Mats Ljung - bondkomikern mett i väla

Mats älskade hästar, ett intresse som han fick under sin värnplikt. Privat foto Ingvor Ljung

I slutet av 1970-talet omskolade sig Mats inom skolvärlden till musiklärare via en distansutbildning på Högskolan i Kalmar.  Samtidigt såldes huset i Berg och ett tôrp köptes, det var torpet Läckeberg i Vinköl utanför Skara. Där var Ingvors mor född och uppvuxen. Ett nytt hus byggdes, detta stod inflyttningsklart i december 1979. Vid denna tid började Mats arbeta som musiklärare på högstadiet i Skara

På Läckeberg rustades ladugården upp och snart hade familjen skaffat både hästar, hönor, hund och katt. Arbetet på gården sköttes till stor del med hästkraft, både höskörd och skogsarbete utfördes med gårdens hästar. Mats hade stort intresse för de gamla jordsbruksmetoderna, men han var inte emot nymodigheter. 
Torpet blev en oas där det hämtades kraft och inspiration. Vinköl och folket i bygden kom att bli underlag till många av de bondromantiska visor han skrev under 1980-talet. År 1984 fanns så många komponerade visor så det fanns underlag till den första musikkassetten.