Medelplana-Ungdomen

Medelplana-Ungdomen

Medelplana Ungdomen, inte bara idrott och lek utfördes i föreningen, körsång var en del. Justus Nilsson var ungdomsledare och eldsjäl i föreningen. 1920-talet

År 1912 bildades i Medelplana en kyrklig ungdomskrets. Vid sammanslutningarna skedde som vanligt bibelstudier och det ordnades också arbetskvällar för såväl pojkar som flickor, då det arbetades med bland annat slöjd och sömnad.  

Efter några år ville några ungdomar gå ett steg längre, under sommaren ville man försöka få tillstånd att utöva både idrott och lekar. Den dåvarande kyrkoherden David Sandén  ville inte gå med på ett sådant beslut. Detta innebar att ungdomarna bröt sig ur den kyrkliga ungdomskretsen och startade en förening. Tillslutningen till denna ny föreningen  blev från början mycket god och det visade sig snart att den var något som behövdes för ungdomarna på orten. Namnet blev helt enkelt "Medelplana-Ungdomen", men givetvis fick även ungdomar från grannbyn Västerplana delta.