Föreningens motto

Medelplana-Ungdomen

Stadgar för Medelplana-Ungdomen, stadgarna från 1916

Den nya föreningens motto blev ”Allt för varandra!”.

Den första paragrafen i stadgarna säger: ”Föreningens uppgift är att arbeta för ungdomens utveckling i såväl kroppsligt som andligt hänseende.” Denna uppgift skulle förverkligas genom:

A) föredrag, dels i religiösa och dels i allmänbildande ämnen,
B) samkväm, sång och musik,
C) lek och idrottsövningar, utflykter och fotvandring samt arbetsaftnar.