Från småskalighet till stora mejerier

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Mjölkförare med tankbil från Arla hos mjölkbonden 

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Dåtidens mjölkkörare. Här på sin tur genom Västerplana

Mejeriindustrin kom att utvecklas från småindustrier till storskaliga andelsmejerier och koncentrationen skedde främst i tätorter och städer. Nu kom också många mindre mejerier att läggas ner. Det berodde delvis på att ny teknologi och nya möjligheter för lastbilstransporter möjliggjorde ännu större produktion för de stora mejerierna.

Under årtiondenas lopp, till exempel med Mejeristadgan 1937, ställdes det också allt högre krav på hygien och renlighet som var svårt för de småskaliga mejerierna at leva upp till.

De största mejeriföretagen i Sverige är Arla, Falköpings Mejeri, Skånemejerier och Norrmejerier. Tidigare var landet strikt uppdelat mellan de olika mejeriföretagen som hade hand om sin landsdel. Denna uppdelning håller dock mer och mer på att försvinna. Mjölkpriset till bönderna har varit en het fråga under många år. De stora mejerijättarna i Sverige har sedan 2010 utmanats av många mindre mejerier. I många fall är det bönderna själv som startar mejerierna, viss draghjälp har även den ekologiska medvetenheten hos kunderna varit.