Från metallarbetare till riksdagsman

Evald Nordström född 1924, aktiv inom Länkarna och politiken kommunalråd 1987-1990

Tidigt blev Kjell inslussad i föreningslivet då hans far Evald var medlem i Länkarna. Evald arbetade vid järnvägen 1948-1971 i Skara. Vid festerna hos Länkarna deltog hela familjen. Innan, under och efter skulle lokalen iordningsställas. Kjell var ofta med och röjde av så dansgolvet blev fritt. Evald var politiskt aktiv under många år och kom att sitta som kommunalråd mellan 1987-1990. Kjell syster Barbro född 1951 gick också den politiska vägen och satt även hon som kommunalråd mellan 2000-2013.

Pappa Evald var med i Sällskapet Länkarna, redan efter ett år blev han ordförande. På möten sjöngs det ofta sånger, Kjell lärde sig dessa sånger utantill. Senare i livet kom han i kontakt med arbetarrörelsen och hörde samma sånger där, det visade sig dock att detta var arbetarrörelsens kampsånger med annan text som passade Länkarna. Att som barn ha en far med missbruksproblem var inte alltid lätt och naturligtvis påverkades hela familjen. Det gick inte alltid att undgå att höra kommentarer från både barn och vuxna om Evalds problem.