Från metallarbetare till riksdagsman

Idag pensionär och nöjd med vad livet gett, foto Freddie Wendin 20210922

Kjell tror att han nog var den siste riksdagsmannen med 9-årig grundskola i ryggsäcken, fler och fler akademiker gör politisk karriär utan arbetslivserfarenhet. Tidigare var arbetslivserfarenheten viktig, men visst var många från den akademiska världen och många i arbetarpartierna kom från de fackliga organisationerna. 

Samarbetet med akademikerna har lärt Kjell mycket och han har aldrig känt sig i underläge, han var trygg i sin roll och visste att han kunde mycket som de saknade.

År 2010 valdes Kjell till regionfullmäktiges ordförande i Västra Götalandsregionen, där han avslutade sitt politiska arbete efter valet 2014. Ett stort och brett uppdrag med mycket resor, representationer, en stor budget och många anställda.