Från metallarbetare till riksdagsman

Kjell förläser gärna, denna bild är från Skara Gilles årsmöte 2021 där han berättar om Skara kommun som fyller 50 år och vad som hänt under åren. Foto Freddie Wendin

Tiden i som riksdagsman och hans fackliga arbete har naturligtvis varit positivt men också haft ett pris. Kjell berättar att han inte alltid var närvarande hos sin familj och sina barn. Han blev pappa redan som 22-åring och som 24-åring var han tvåbarnspappa. Trots detta har båda hans barn valt att pröva den politiska banan.  

Demokratin är viktig för Kjell, han ser ett bekymmer i att storstäderna tar över mer och mer och landsbygden glöms av. De stora tidningsjättarna t.ex. Dagens Nyheter speglar bara de stora företagen och storstadsregionerna. Att lokaltidningarna blir färre och färre ser Kjell som ett nederlag för demokratin, vem ska bevaka det som händer ute i landet. Vem ska granska de politiker och tjänstemän i offentligheten om inte lokaltidningarna finns där. De sociala medierna har blivit stora mötesplatser men här finns ingen granskning och många sväljer det skrivna med hull och hår. Public Service har en viktig roll för demokratin och är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst. När tv-reklam diskuterades argumenterade Olof Palme mot det detta var redan i mitten på 1980-talet.

Jämställdheten mellan kvinnor och män är också en mycket viktig fråga, kvinnors rätt till heltidsarbete och lika lön för lika arbete. Ingen part ska vara ekonomiskt beroende av den andre i ett förhållande då finns ingen jämställdhet längre, inte vill vi ha tillbaka de hemarbetande som i många fall var livegna.

Det blev många år i Stockholm och tre saker som Kjell saknar från tiden där är:

  1. Årskortet på SJ
  2. Lägenheten i Stockholm 
  3. Kamraterna - Att efter en arbetsdag kunna gå ut och träffas över ett glas öl, det gör man inte i en småstad som Skara  
Från metallarbetare till riksdagsman

Kjell har mycket att berätta från sitt föreningsliv, bilden är tagen från PRO där han berättar om ishockeyn och Skara IK. 

Efter 44 år i politiken är  Kjell nu pensionär och aktiv i några föreningar i Skara, ordf. i Skara Idrottshistoriska och v. ordf. i Regionens Arvodesberedning. På frågan om han är beredd att axla ytterligare ordförandepost säger han bestämt, NEJ.

Kalendern ska inte vara fullbokad - för då är man inte fri.

Kjells klassresa är unik och spännande, alla möten med människor har gett "arbetarpojken från Skara" stor ödmjukhet och respekt för människor från olika samhällsskikt.

Nu vill han bara njuta och plocka russinen ur kakan.