Från metallarbetare till riksdagsman

Teglaskolan 1967, foto av Stig Rehn

Från metallarbetare till riksdagsman

Drysagården år 1966, foto Stig Rehn. Här bedrevs utbildning och blev senare ungdomsgård idag är det förskola.

Kjell och hans jämnåriga var de första i Skara som fick gå 9 år i grundskolan. Teglaskolan var ännu inte klar, det bedrevs utbildning på Drysagården och till viss del i lokaler på Vallgatan. Från andra terminen i 8:an blev det Teglaskolan för Kjell och hans klasskamrater.

I årskurs 9 blev Kjell vald till ordförande i det första elevrådet på skolan. Efter de 9 åren i grundskolan sökte Kjell till verkstadslinjen i Tidaholm, men där blev hans studietid inte lång. Han tyckte att han redan kunde mycket av det som ingick i utbildningen och valde att sluta för att börja arbeta.

Drysagården i Skara kom att betyda mycket för Kjell. Där det tidigare bedrivits utbildning skulle det bli ungdomsgård. Ungdomarna skulle inte driva omkring på stan, detta var målet för politikerna. Men vem skulle driva ungdomsgården?  En förening behövdes för de "föreningslösa ungdomarna". Kjell vara med och startade bland annat Skara Popclub och Drysagårdens Idrottssällskap.