Från metallarbetare till riksdagsman

Skara Sjukhem år 1938, foto av Albert Granqvist

Kjell föddes 12 april 1949 i Skara på Förlossningshemmet, som tidigare låg på den plats där Malmgården finns. Sjukhuset hade 17 platser och 6 platser på förlossningsavdelning, invigdes år 1938 och upphörde troligtvis på slutet av 1950-talet. Hela verksamheten kom att ändras över tid. Landstinget övertog verksamheten 1968 och blev en filial till Johannesberg i Mariestad och var då boende till utvecklingsstörda. På 1980-talet upphörde verksamheten i både Skara och Mariestad och i Skara blev Malmgården demensboende. 

I familjen Nordström fanns pappa Evald, han föddes i Norge år 1924. Familjen flyttade från Norge till Sverige år 1926. I Synnerby fanns en släktgård (tidigare farfars far) dit familjen flyttade,  ytterligare familjemedlemmar kom senare att flytta till gården. Det blev osämja mellan släktingarna och Kjells familj flyttade till en annan gård med namnet Ängen. När andra världskriget härjade som värst och Norge var ockuperat kom familjen att inhysa norska flyktingar i Synnerby. I Norge fanns familjemedlemmar som var motståndsmän och som togs till fånga. Det blev snart känt att hos Nordströms i Synnerby kunde man få skydd från nazisterna. Det var främst Kjells farmor som hade en djup förankring hos Arbeiderpartiet och denna ideologi kom att leva vidare hos familjen Nordström. I Synnerby sågs familjen som helröda kommunister, att vara socialdemokrater var inte vanligt bland bönderna.

Mamma Britta föddes i Skara år 1926. Britta var barn till smén på Skaraberg, Nils Andersson och i familjen fanns totalt tio barn. Huset med smedjan i källaren finns fortfarande kvar. Det är idag ofattbart hur den stora familjen fick plats i det huset.

Redan som liten pojke fick Kjell hjälpa till med enklare arbeten i smedjan på Skaraberg. Morfar Nils och några av Brittas bröder jobbade i smedjan.