Missionskyrkan Västerplana

År 1976 upphörde missionsverksamheten. År 1978 startade försäljning av tyg och arbetskläder i det gamla missionshuset, Kinnekulle Konfektion blev namnet och handlare Inge Johansson och hans familj bodde i lägenheten på andra våningen.

År 1982 totalförstördes hela huset i en brand. Värden för en halv miljon gick i spillo och många personliga ägodelar som tillhörde familjen Johansson, dessa kunde ersättas. Det blev en kännbar förlust för familjen, eftersom försäkringen var för lågt satt.

Släckningsarbetet blev dramatiskt, brandkåren fick inrikta sig på att rädda kringliggande byggnader. Strax intill låg Stenhuggaregårdens lada där halm och eldningsflis förvarades. Brandkåren hade också svårt att få fram tillräckligt med vatten, den branddamm som fanns i närheten tömdes snabbt. 

En 100-årig epok försvan med askan, idag finns endast en mindre mur mot vägen som visar var missionshuset låg, detta vara mellan Stenhuggaregården och Skattegården mitt i byn.