Missionskyrkan Västerplana

År 1910 startade friluftsgudtjänsterna i Västerplana. Detta var omkring midsommartid. Mötena skedde i en intilliggande beteshage (även kallad Trädgårdshagen) vid Storegården. Mötena gick under namnet Kinnekullemötet och samlade stora åhörarskaror och fortsatte fram till senare delen av 1950-talet. 

Ett podie var uppbyggt av trä och i grässluttningen satt människorna och lyssnade till gudstjänsten. 

För många barn var friluftsmötet mer än en gudtjänst, det fanns möjlighet att köpa glass på pinne. Kanske var detta något alldeles extra för många barn. Kaffe till besökarna kokades på Storegården.