Kvarnen vid Baldersnäs

Mjölnarfamilj Steneby

När farfar hade varit vid Stenebykvarnen i ca 25 år byggdes det en ny elektrisk kvarn på Baldersnäs och han tyckte det var spännande att pröva på detta, så en del av familjen flyttade dit. Flera av sönerna var då så gamla att de stannade kvar vid Steneby och skötte kvarn och såg där. Efter 6 år på Baldersnäs kom Magnus tillbaka men bosatte sig då på den västra sidan om älven, som hörde till Taxvikens gård. Då hade man här byggt en ny elektrisk kvarn ovanför strömfåran och även en kraftstation. Så småningom kom sonen Erik hem, efter att ha arbetat som möbelsnickare ett tag, och han och yngste sonen Henrik kom sedan att arbeta hela sina yrkesverksamma år i Taxvikens kvarn. De gamla kvarnarna och sågarna nere i strömmen revs under 1920-talet men grunderna finns där fortfarande. Äldste sonen Anders var från 1910 mjölnare i Årbols kvarn i Ärtemark, sedan i Bäckens kvarn söder om Bäckefors. Så småningom kom han till Uppland där han blev kvar resten av livet som mjölnare vid Säby kvarn utanför Uppsala. Andra släktingar var också mjölnare på olika håll.

Mjölnarfamilj Steneby

Kvarnen vid Baldersnäs stod klar och togs i bruk 1915 och innehöll två stenpar.