← Tillbaka

Töreboda station

Sedan år 1862 korsar Västra stambanan och Göta kanal varandra i Töreboda. Töreboda station uppfördes redan år 1859 och är nu liksom Göta kanal byggnadsminne.

Stationshuset, som var ett av de första som SJs chefsarkitekt Adolf Edelsvärd ritade, är av så kallad ”Alingsåsmodell”. Liknande stationsbyggnader finns bland annat i Skövde och Alingsås. Som en följd av järnvägens framdragande planerades samhället Töreboda på den tidigare i stort sett orörda marken. Utmed Göta kanal ligger även före detta Töreboda gjuteri och en omlastningskran. Sommartid kan man åka den handdrivna linfärjan Lina över Göta kanal.