← Tillbaka

Tibro station och godsmagasin

Det välbevarade godsmagasinet vid stationen i Tibro uppfördes troligen redan i samband med att järnvägen invigdes år 1876. Idag håller byggnadsbeståndet med direkt koppling till järnvägarna på att säljas eller rivas, och godsmagasinen börjar bli allt mer ovanliga. Tibro stationshus ritades av SJ:s chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd. Godsmagasinet och stationshuset har spelat en viktig roll för Tibro som nav i den svenska möbelindustrin. Idag har lastbilarna tagit över helt och de nya logistiknaven ligger idag strax väster om Tibro.