← Tillbaka

Mariestads Järnvägsstation

Mariestads järnvägsstation uppfördes åren 1908-09 efter ritningar av den mycket produktive, boråsbaserade arkitekten Lars Kellman. Stationshusets ursprungliga utformning är exteriört mycket väl bevarad, och är ett fint exempel på jugendstilen. Det branta tegeltäckta taket, de slätputsade fasaderna med organiskt utformade slingor och de tidstypiska fönstren är några av de karaktäristiska dragen. Stationshuset ersatte en äldre stationsbyggnad efter det att Västergötland – Göteborgs Järnvägar övertagit järnvägslinjen från Skara via Kinnekulle och genom sammanslagning av ett par järnvägsbanor samordnade det smalspåriga järnvägsnätet.