← Tillbaka

Hultafors station

När järnvägen Göteborg-Borås invigdes 1894 var Hultafors bara en lantlig anhalt för ångloken. Men sedan Hultafors klimat- och vattenkuranstalt, senare Hultafors sanatorium, hade etablerats år 1908 ökade behovet av tågtransporter. Det samma gällde för den tumstocksfabrik som flyttats till orten året innan.

Under åren 1907-09 byggdes ett nytt stationshus i engelsk stil, ritat av arkitekten Yngve Rasmusson. Idag drivs och sköts den byggnadsminnesförklarade stationen av Hultafors bygdegårdsförening.