Ett av konungen priviligerat skeppsvarv

Norra Garns varv har funnits sedan 1700-talet, men exakt när varvet startade är svårt att säga. Det finns uppgift om att Garn liksom Lödöse var priviligierade varv, det vill säga att man av konungen hade särskilda förmåner som till exempel att fartygen skulle räknas som fast egendom så att inteckningar kunde ske. Detta var också ett varv som kan ha byggt och reparerat gillesbåtar. Strömbåtsgillet bildades av svenska borgare och hade ensamrätt för transporter på älven mellan Vänersborg och Göteborg under 1600- och 1700-talen. Som mest ägde Strömbåtsgillet 24 båtar och dessa skrårättigheter gällde fram till när kanalleden vid Trollhättan var klar år 1800.

 

 

Norra Garns varv
Norra Garns varv 1907. Vid varvet syns stapelbäddarna med pråmar under byggnad och längst till höger ligger motorfartyget Rex klar för leverans. Foto Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Första gången Norra Garn nämns som varv, ”Båtbyggande warf, priviligerat”, är i byggmästare Swen Jönssons bouppteckning. Swen Jönsson hade gått bort i hetsig feber år 1800. Bland tillgångarna i bouppteckningen nämns också tre fartyg, två galeaser och en skonert.

Skiftande ägare under 1800-talet

Under 1800-talet skiftar ägarna och varvet är ofta öde, men i mitten av 1800-talet blir det en bättre kontinuitet i verksamheterna. Några av de som driver varvet vid denna tid är Carl Christiansson 1849 – 1859, som arrenderar varvet från att han är 25 år, och Carl Gustaf Scherner från år 1862. Carl Gustaf Scherner kommer från Karlskrona och hade studerat skeppsbyggeri i USA och därefter verkat vid flera olika varv. 1866 köps varvet av Henrik Olsson, som ett tiotal år tidigare startat Eckerna varv. På 1860-talet varierar antalet arbetare vid varvet, men några år är upp till 19 man anställda. I början av 1870-talet har varvet så många som 35 – 36 anställda. År 1884 uppger Kommerskollegium att varvet har 1 kvinnlig ägare, 1 verkmästare och 18 arbetare över 18 år. Det är änkan efter Henrik Olsson, Anna Lisa, som bor kvar med familjen och driver varvet.

Det finns inte mycket uppgifter om verksamheten på varvet, men genom samtida skeppslistor får vi veta namnet på några fartyg som byggdes här: 1868 slupen ”Bruden”, 1868 galeasen ”Fredrika Charlotta”, 1971 slupen ”Nordstjernan” och 1875 slupen ”Bernhardina”.

Foto ovan: Drivare och kuskar vid Norra Garns varv. Foto Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen. 
Källa: "Norra Garns varv" av Åke Karlsson. Ur: "Skeppsbyggeri vid Göta älv i Tunge socken", Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen, 2016
"Varv och sjöfart på Lödöse museum", Lödöse museum och Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen, 2017