Motorfartyget S/S Rex

Norra Garns varv
Norra Garns varv

”Rex” var ett av de första motorfartygen som byggdes vid varvet. ”Rex” var avsedd för trafik på Göta älv och Vänern och hade ett pråmliknande skrov anpassat till de dåvarande slussarna.

”Rex” byggdes 1906 i ek och fura på järnspant. Beställare var Georg Dahlqvist i Göteborg. Fartyget hade längd 30,02 m, bredd 6.74 m och djupgående 2,89 m och hade ett brutto registerton på 167,25.

S/S Rex vid Dalbergsån i Dalsland 1914. Foto Varfs- och Sjofartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen
Ritning på motorfartyget S/S Rex. Bild från Teknisk Tidskrift 1907. Foto Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Fartyget utrustades med en så kallad suggasmaskin på 45 hk, det vill säga en förbränningsmotor som drevs med gas, vilken framställdes ombord i en gasgenerator genom förbränning av antracit. Antracit är en hård och gasfattig variant av stenkol med högre kolhalt än vanligt stenkol. En påfyllning av antracit räckte i 5 – 6 timmar, varefter en ny fyr fick göras i gasgeneratorn. Då detta var ett synnerligen opraktiskt system i ett fartyg, så ersattes motorn av en ångpanna och ångmaskin på 90 ind.hk. Ångmaskinen och ångpannan installerades på Thorskogs varv och bytet skedde i samband med att fartyget såldes 1909. Ny ägare blev Ångfartyg AB Teodor, Göteborg.

1918 såldes ”Rex” till en redare i Karlstad, Gustav Lindstedt, och samma år kolliderade fartyget med ett tyskt lastfartyg på resan Kristinehamn - Göta med last av pappersved. ”Rex” sjönk till botten, men bärgades och var klar att gå till sjöss igen nästkommande år. ”Rex” fick senare flera olika ägare genom åren - 1920 säljs fartyget till Sulfit Ab i Göta och får namnet Lethafors III, 1929 säljs fartget åter och denna gång till Rudolf Herman Jiewert i Göteborg. Fartyget får nu namnet Alf. 1936 säljs Alf till skeppsredare Ovse Ginovker, Tallinn i Estland och där blir den 1940 beslagtagen vid den sovjetiska ockupationen. I september 1941 blir fartyget sänkt av tyskt artilleri vid Odensholm (Osmussaar) på Estlands kust.

 

Källa: "Norra Garns varv" av Åke Karlsson. Ur: Skeppsbyggeri vid Göta älv i Tunge socken, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen, 2016.
Varv och sjöfart på Lödöse museum, Lödöse museum och Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen, 2017.