← Tillbaka

Brinkebergskulle sluss

I närheten av Restad gård ligger Brinkebergskulle sluss med flera generationer slussar i Karls grav, en kanal som förbinder Vänern med Göta älv. Karls grav började byggas redan på 1600-talet och har kontinuerligt byggts ut och moderniserats för att möta sjöfartens behov. Här passerar och slussas alltifrån stora fraktfartyg till mindre fritidsbåtar. Vid detta populära besöksmål finns också några äldre byggnader med anknytning till kanal- eller sjöfartsverket samt ett sommarcafé.

Slussarna ingår som en del av Trollhätte kanal, och sjöfartsleden från länets största insjö, Vänern, till vår största hamnstad, Göteborg. Brinkebergskulle sluss är en kommunikationshistoriskt intressant plats som visar insjöfartens roll under lång tid.

Slussen ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Fotografierna visar bland annat ett arbetslag som bygger ut slussen på 1910-talet, och slussvaktsbostaden.