Om volvoarbetaren David Carlsson

Min far David Carlsson arbetade under många år på Volvo i Skövde bland annat som ritsare.

Medverkande

Annette Magnusson född Carlsson