”Vevstaken: personaltidning för Volvoverken” nr 8, 4 maj, 1962,

Artikel i personaltidningen ”Vevstaken: personaltidning för Volvoverken” nr 8, 4 maj, 1962, årgång 17.

I personaltidningen ”Vevstaken: personaltidning för Volvoverken” nr 8, 4 maj, 1962, årgång 17 finns en artikel om funktionssäkerhet. På en bild syns min far när han diskuterar ritsningsresultat. Bildtexten lyder: ”Det här ämnet till ett B 18-cylinderblock har tagits direkt ur den löpande produktionen för kontroll. David Carlsson (sittande) är just i färdig med ritsningen och diskuterar resultatet med Bror Nilsson.”