Omstart i Borås
färgeri.pngFlickhemmet på Hedvigsborg, 1960-tal.jpgStora Torget i Borås ca 1900.jpg2339, beskuren.jpg

Traces of existence

Traces of existence, Sociala meddelanden, konstverk av Johannes Heldén, detalj. 2018.

Genom projektet ”Traces of existence” har Judiska museet under 2018 synliggjort det svenskjudiska kulturarvet runt om i Sverige. När efterkrigstidens Borås skulle belysas var Textilmuseet den självklara samarbetsparten.

Utställningen som blev resultatet av projektet visades dels på Textilmuseet och dels i Erlabolagets gamla huvudkontor på Österlånggatan 72, idag Borås Stads Arbetslivsförvaltning. Där visades konstnären Johannes Heldéns tolkning av temat, bland annat genom ett text- och ljudverk som kunde upplevas i kontorsbyggnadens korridorer.

Mer information om svenskjudisk kulturhistoria hittas via Judiska museet. Mer om textilindustri finns via Textilmuseet.