Traces of existence, Sociala meddelanden, konstverk av Johannes Heldén, detalj. 2018.

Genom projektet ”Traces of existence” har Judiska museet under 2018 synliggjort det svenskjudiska kulturarvet runt om i Sverige. När efterkrigstidens Borås skulle belysas var Textilmuseet den självklara samarbetsparten.

Utställningen som blev resultatet av projektet visades dels på Textilmuseet och dels i Erlabolagets gamla huvudkontor på Österlånggatan 72, idag Borås Stads Arbetslivsförvaltning. Där visades konstnären Johannes Heldéns tolkning av temat, bland annat genom ett text- och ljudverk som kunde upplevas i kontorsbyggnadens korridorer.

Mer information om svenskjudisk kulturhistoria hittas via Judiska museet. Mer om textilindustri finns via Textilmuseet.