Nya Posseska Lancasterskolan klar 1849

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Flygfoto över den nya skolan som stod klar 1849, lärarbostaden i mitten och den gamla skolan till höger 

År 1842 infördes folkskolestadgan, detta blev ett bekymmer för sockenmännen då det skulle medföra stora kostnader att driva en egen skola. Man tog dock ett beslut om att en skola skulle byggas, men begärde uppskov på ett år, under tiden så undervisades det i fattigstugan i Medelplana, som även tidigare hade använts som skolhus av de som inte gick i Posseska skolan, då denna i första hand var till för barnen till de anställda på Hellekis, men även andra barn var välkomna, men intresset för detta var rätt svalt.

Enligt testamentet skulle en skolbyggnad med namnet Posseska Lancaster skolan uppföras av trä, som Hellekis ägare gratis skulle tillhandahålla. Denne skulle också bestämma lämplig plats för skolan i närheten av Hellekis egendom. Skolan skulle rymma 80 barn och uppföras enligt till testamentet fogad ritning. I övriga bestämmelse ingick att alla Hellekis underhavaden såväl fattiga som förmögna hade rätt att få sina barn undervisade i skolan. I andra hand skulle övriga barn i Medelplana församling ha samma rätt och om platser fanns lediga skulle även angränsande socknar få anmäla sina barn.

Den nya skolan skulle bli betydligt större än den gamla från 1832. Om det blev några penningar över sedan skolan uppförts och inventarier anskaffats skulle av de 2000 Rdr B:con kunde de utlånas mot en inteckning på 6 % ränta.

Den nya skolan stod klar 1849 och läraren Johan Hasselberg flyttade då in med sin familj i den tidigare skolbyggnaden. Familjen hade tidigare inte bott i socknen men i samband med inflyttingen i den gamla skolbyggnaden kyrkskrev sig familjen. 

Den nya skolan inrymde en ovanligt stor skolsal, och ovanför dörren fanns en infälld stentavla där det stod "POSSISKA LANCASTER SCHOLAN", denna stentavla finns ännu kvar och sitter över den gamla skolbyggnaden.