Ny lärarbostad och lärare

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Lärarbostaden stod klar 1867, detta för att lättare kunna få sökande till lärartjänsten vid Posseska skolan 

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Fröken Anna Ekman
Ingrid Larsson Lukastorp, Folke Svensson Anhalten Hällekis, Arne Johansson Hall Hällekis, Allan Hendén Råbäck, Selma Johansson Kärrgården, Allan Johansson Hall, Märta Persson St Salen, Nils Lundin Kärrgården, Sara Sohlberg Råbäck, Karin Johansson Skogshyddan, Edit Larsson Lukastorp, Märta Lundström Hellekis egendom, Ivar Johansson Skogshyddan, Gundel Blom Hellekis hamn, Harry Svensson Källstorp, Dagny Johansson Trädgårdstorp

När Hasselberg skulle gå i pension togs ett beslut att man skulle omorganisera Hellekis skola så att den skulle bli jämställd med skolan i Medelplana när det gällde utbildade lärare och bra undervisningsmaterial. För att få en utbildad lärare behövde man också kunna erbjuda en bostad. Året torde då varit 1867 som byggnaden uppfördes.

Beslut om vem som skulle anställas som lärare togs av ägaren till Hellekis och ett par sockenmän. Detta förslag godkändes av Domkapitlet och det skulle gälla under 5 år. Som lärare anställdes "mamsell" Emelie Lefvander-Edbäck, som var utexaminerad i Skara.

Trots att folkskolestadgan gällde från 1842 tog det många år innan reformen och stadgan hade satt sig i samhället. Med skolreformen kom också en stor brist på utbildade lärare och lärarinnor. Många kvinnor valde att utbilda sig till småskolelärarinnor.  Över hela landet startade flera Seminarier och ett av dem var Småskolelärarseminariet i Skara samt även ett privat seminarie. Ogifta kvinnor var en arbetskraftsresurs i samhället och att jobba som lärare bedömdes vara ett lämpligt kvinnoyrke.