Första skolan från 1832

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Den gamla Posseska Lancasterskolan där undervisning startade 1832, när byggnaden stod klar är osäkert. Byggnaden finns kvar och en gång om året brukar Kinnekulle Hembygdsförening ha öppet hus.

År 1822 bildades ”Sällskapet för växelundervisning” i Stockholm, då var Louise Posse hovfröken. När hon återvände till Hellekis ville hon förverkliga undervisning med Lancastermetoden och lät då bygga och inreda ett litet skolhus som öppnades 1832. 

När det lilla huset byggdes vet man inte, men år 1832 började Posseska skolans första lärare, Johan Andersson Hasselberg sin livslånga lärargärning där. Detta framgår av Hasselbergs pensionsansökan till Medelplana socken år 1866 vari han framhåller att han tjänstgjort i 34 år.

Frågor kring den gamla Posseska skolan kan av det sagda endast gissningsvis besvaras. Av stenbyggnadens lilla storlek kan man anta att undervisningen omfattade endast de fyra sommarmånaderna. I huset fanns en mindre skolsal och en bostad för lärare på ett rum och kök samt en kallinredd vind på övervåningen. 

I övrigt saknas varje dokumentation angående verksamheten före tillkomsten av den egentliga Posseska Lancasterskolan. 

När lärare Hasselberg under två år undervisat i skolan tycket fröken Posse att försöket med den nya undervisningsmetoden var lyckat. Den lilla skolan var endast dimensionerad för hennes underlydandes barn. Förmodligen gav detta henne anledning till att den 15 februari 1834 göra sina testamentariska förordnanden.  

Den förste läraren hette Johan Andersson Hasselberg och han undervisade under åren 1832—1867.

Men den allra första Posseska skolan som Louise Posse lät uppföra finns kvar ännu i dag, den skänktes år 1950 av Kinnekulle Kommun till Hembygdsföreningen och 1981 fick man även tomten av Götene Kommun.