Louise Posses testamente

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Porträtt på hoffröken Louise Posse, tavlan hänger fortfarande i den gamla skolbyggnaden. 

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Porträtt av hoffröken Louise Posse. Tavlan finns i den gamla skolan. 

Testamentet öppnades efter fröken Posses död 1841 och delgavs arvtagarna till Hellekis, nämligen hennes systerdotters man Otto H. Ramsy och deras dotter Maria Lovisa Ramsy, delgivningen bekräftades den 1 september 1841.

Redan året därpå försökte Ramsy bli fri från testamentet genom att få Medelplana församling att överta det och förlägga skolan någonstans vid Rustsäter. Därmed ansåg han testamentets bestämmelser vara uppfyllda. Men församlingen var försiktig och skickade förslaget till Kungliga Majestätet för prövning och besked blev bestämt nej. Församlingen skulle bygga en egen skola. Samma år, 1843, blev fondkapitalet utlånat till Bestorps ägaren.

Först när Maria Lovisa Ramsay, systerdotter till fröken Louise Posse, gift sig med löjtnanten Axel Melker von Arbin år 1850 gjorde de allvar av att uppfylla testamentets bestämmer.

När den nya skola blev färdig flyttade läraren Johan Hasselberg med sin familj in i lärarbostaden som inretts i den gamla skolan, tidigare fanns ingen lärarbostad i denna byggnad. Lärarbostaden innehöll ett rum och kök och i den gamla skola fanns en skolsal