Posseska skolan upphör

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Vaktmästarbostad i den gamla skolan år 1935

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Posseska skolan innan rivningen i början av 1960-talet

I den gamla skolbyggnaden som fortfarande finns kvar bedrevs undervisning fram till 1923. Därefter nyttjades byggnaden som bostad åt skolvaktmästaren med sin familj och under några år användes den också som sommarbostad. 

I slutet av år 1960-talet revs Posseska skolan. All undervisning hade flyttat till Centralskolan i Hällekis. Skolbarnen bussades från byarna runt omkring Hällekis. Men historien om den Posseska skolan lever kvar, många är de som gått i skolan och har minnen från 1950-talet.

Kinnekulle Hembygdsförening äger både tomtmarken och den gamla Posseska skolan. Föreningen försöker hålla "Öppet hus" i skolbyggnaden för att sprida kunskapen om dåtidens undervisningsmetoder och för att visa hur en skolan från denna tid kunde se ut. I den lilla skolbyggnaden finns en skolsal och en lärarbostad med ett rum och kök. 

Upptäck mer

Posseska skolan - skolan för arbetarklassens barn

Raymond Andersson sista året i Posseska skolan 

Länkar