Varv i Göta älvdalen som byggde pråmar

Pråmar i Göta älvdalen
Pråmar i Göta älvdalen

Bohus varvs första åtagande som nystartat varv var reparationer av träpråmar. Varvet arbetade sedan mycket med pråmar, bland annat byggde de ett 25-tal stålpråmar under 1950-talet. I Romelanda fanns ett pråmvarv vid Heljeröd och mycket sand transporterades på pråmar från Dösebacka till Göteborg.

Bogserbåten Rex, byggd vid Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv, bogserar pråmar på Strömsholms kanal. Fotografi från slutet av 1920-talet. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Vid Rättaregårdens varv strax söder om Lödöse, byggdes och reparerades många träpråmar. Under 1930-, 40- och 50-talen byggde Lödöse varv ett antal stålpråmar av varierande storlek. Ekersheds pråmvarv, norr om Lödöse, byggde några träpråmar omkring 1920. Flera av varven i Tunge som Eckerna varv, Leander Perssons pråmvarv, Carlbergs smedja och varv, Garns varv och Norra Garns varv arbetade med tillverkning och reparation av träpråmar. Garns varv drevs av bröderna Andersson som även hade ett bogserbolag.

Bogserbåten Rånnum, systerbåt till Rex som var byggd på Thorskogs varv, bogserade s k Vargöpråmar mellan Vargön och Göteborg in på slutet av 1960-talet. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Lilla Edets pappersbruk hade ett eget varv där man bland annat byggde och reparerade pråmar. År 1918 hade bruket 21 pråmar med en lastkapacitet mellan 50 och 300 ton. I Lilla Edet startade också byggmästare Ivar Ekberg ett pråmvarv vid det gamla tegelbruket. 1919 flyttade han verksamheten till Smörkullen.

I Hjärtum, vid Skaddebacken, fanns Bergströms pråmvarav under 1930-talet. En bit upp i Slumpån vid Stångefors drev Martin Johansson från Tunge ett pråmvarv under några år i slutet av 1910-talet. Där byggde han bland annat en något kortare pråm som användes vid bogsering i Slumpån. Även Trollhättans skeppsdocka byggde och reparerade träpråmar.

I slutet av 1950-talet och framför allt under 1960-talet minskade pråmtrafiken. Idag finns en Göteborgspråm kvar vid Maritiman i Göteborg.

 

Källa: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen
Pråmbygge i Göta älv, av Stig Bratt, Varvaren nr 2, 2013