Prisma Västra Götaland

Produkten och staden - Trollhättan

ISC-00495.jpg

Möjligheten att knyta en framgångsrik produkt till staden den tillverkas i är något som kan bidra till samhörighet för invånarna, och också innebära extra draghjälp för företaget bakom det som tillverkas.