Produkten och staden - Trollhättan
NB-00009ISC-00495.jpgjg-prov-usa-1990tal.jpgDrottningtorget1960.jpgNOHAB rälsbuss förstaklass.jpgTrollhättefallen.pngslussarna.pngGunnar-Wetterberg13 Fotograf Christine Olsson.jpgInge smedjan.jpgstridsbergochbiörcksstämpelur.jpgentreedsborgstor.jpgrysskranen-cover.jpg"Den heliga lågan"ISC-2004-023.jpgTB-014-0501.jpgOlidan kraftstation Trollhättankonsomslag.jpg1-hornetstorgatanstaveredsgatan-nu.jpgforeningsarkivet-harmoni-jubileum1983.jpgtsokklubbstuga.jpgTB-142-080.jpg

Produkt och stad - exempel från Trollhättan

Produkten och staden - bilder

Samlade produktmässor - skilda produktslag

Under 1900-talet var det vanligt med så kallade samlade produktmässor knutna till en stad eller ett område. Man gick på bred front fram och visade upp vad stadens eller områdets industrier kunde åstakomma genom att samla vitt skilda produktslag för allmänhetens beskådande.
På bilden intill från 1949 skymtar reklam för Nydqvist och Holm Aktiebolag (NOHAB), den nyligen lanserade SAAB 92:an samt en stridsvagn delvis utvecklad av just NOHAB. Alla samlade tillsammans på samma utställning.
Produkten och staden - bilder

Stora jubileer

Ett annat sätt att sammanföra produkten och staden kan synas i intilliggande foto från NOHAB 1965. Man firar 100 års jubileum som tillverkare, och som synes syns stolta stadsbilder i det utställda materialet kring loken.

Andra städer?

Vilken koppling finner du mellan en stad och dess produkter? Både allmänt kring produktslag och kring specifik produkt?

Bidra gärna med din berättelse till Prisma Västra Götaland för andra städer, kring detta intressanta ämne.