Ångskonert Wanhem från Rättaregårdens Skeppswarf

Rättaregården - Nylandsös Varf

Ångskonerten Wanhem byggdes 1880 vid Rättaregårdens Skeppsvarf i Lödöse. Fartyget hade två master, men var också försedd med en ”ångmaskin af 45 hästkrafters styrka” – fartyget kallades därför ångskonert. Wanhem var byggd på ”kravell och jernspant och ek och fura” av skeppsbyggmästare Gustaf Persson.

Wanhem bytte namn och nationalitet flera gånger. 1883 såldes fartyget till Gefle, 1891 till Tyskland, 1892 blir hon åter ett svenskt fartyg och får hemmahamn i Karlshamn. 1896 får fartyget tyska partsägare, 1897 säljs hon till Tyskland och heter Mathilde Jäde. 1903 köper familjen Hörberg i Karlshamn fartyget och hon får namnet Smöjen. 1915 anmäls att Smöjen sålts till en skeppsmäklare i Köpenhamn för 2 000 kr. I och med det returneras skeppshandlingarna till Kommerskollegium.

Källa: Varv och sjöfart på Lödöse museum, 2017. Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och Lödöse museum.