På resa till Ångermanland

Rättaregården - Nylandsös Varf

År 1918 reser Gustaf Persson tillsammans med ett tiotal timmermän till Nyland vid Ångermanälven för att vid Rossö sågverk bygga en motorskonare som fick namnet Rossö. I tidningen Västernorrlands Allehanda hade sågverket i mars 1918 annonserats att ”några pråmbyggare och drivare erhålla arbete vid fartygsbygge. Endast vana personer antages.” Gustaf Persson var vid denna tid 73 år.

På fotografiet syns arbetsstyrkan på Rossö sågverk med de inhyrda båtbyggarna. Förmodligen är det Gustaf Persson som syns näst längst till vänster i bild och i bakgrunden syns ett virkesupplag med större stockar. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Den 3 september 1918 sjösattes Rossö och Västernorrlands Allehanda skriver:

I dag sjösättes vid Rossö sågverk ett därstädes nybyggt fartyg, en motorseglare, vilken tills vidare blir enastående av sitt slag i Norrland, ja man kan nästan säga för hela Norrland”. Tidningsreportern skriver också: ”Vi lämnar härmed några uppgifter om det nya fartyget. Kölen till densamma sträcktes å Rossö slip i slutet av augusti 1917 och har arbetet sedan fortgått oavbrutet, endast för uppehåll för högvinter-månaderna december och januari, under ledning av byggmästare G. Persson från Lödöse. Fartyget byggs å Franska Veritas högsta klass å motorseglare av trä och äro dimensionerna: Längd 143 fot, bredd 29 fot, djup 4,4 fot. Deplacementet 650 ton dw. Fartyget byggdes av furu och ek på furuspant. Tjocklek på fartygets skrov är 20 tum (inklusive spant, bord och garnering). Mellan varje spant är endast 5 tums mellanrum. Riggen var ursprungligen av mindre dimension, men på grund av att oljan kan tryta även nästa år har segelarealen ökats, och trenne master i stället för två uppriggats, varigenom full segelförmåga vinnes. Propellern har konstruerats så, att den under gång kan frånkopplas axeln och den då går fritt i kullager, varigenom inte motstånd uppstår vid enbart segling. Fartyget förses med en 250 hästars Bergsunds fyrcylindriga marinmotor samt hjälpmotor för drivandet av en 25 hästars generator, vilken ska förse fartyget med elektriskt ljus samt driva två elektriska vinschar med 3000 kg:s lyftkraft vardera”

Rättaregården - Nylandsös Varf
På fotografiet Gustaf Persson längst till höger. Fotografiet är taget från tidigare år. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Gustaf Persson gick bort 1924, 79 år gammal.

Källa: Rättaregården eller Nylandsös varv av Åke Karlsson, ur: Skeppsbyggeri vid Göta älv i Tunge socken, 2016.