Varfsägare Gustaf Persson och August Andreasson

Rättaregården - Nylandsös Varf

Gustaf Persson arbetade liksom sina tre bröder som timmerman på Lödöse Varf. 1871 gifte han sig med Josefina Johannesdotter och de flyttade till Rättaregården.

Rättaregårdens Varf ca 1890. Drevning av ett skrov till en lastångare. På bilden syns varfsägare Gustaf Persson längst till höger. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen vid Göta älvdalen.

På 1870-talet arrenderade Gustaf en del av Tingberg Rättaregården, bestående av en ”warfsplats” som han i sin tur hyrde ut under några år till sjökapten Emil Andersson. Flera av de fartyg som byggdes på varvet de närmaste åren byggdes för Emil Andersson, såsom skonaren Manhem 1877, skonaren Charlotta 1878, ångfartyget Dagmar 1882 och ångfartyget Gustaf 1888. Gustaf Persson var under denna tid verksam som arbetsförman på varvet.

Det finns inga uppgifter i Kommerskollegium om verksamheten. Detta berodde antagligen på att Gustaf såg sig som hantverkare och därför inte förde bok. Därför registrerades inte verksamheten vid den statliga myndigheten för handel, industri och sjöfart. Under Gustaf Perssons ledning av varvet byggdes dock ett tiotal segelfartyg och sex ångfartyg. Under 1880-talets senare del hade varvet också många beställningar på förbyggnader av såväl segelskutor som ångfartyg.

Ett av fartygen som byggdes på Rättaregården var lastfartyget Dansäter, som har en unik historia och ett sorgligt slut. Dansäter avgår från Bornholm, med tegel i lasten, under nyårsnatten 1917/1918. Destinationen är Stockholm, men av okänd anledning tar fartyget in vatten strax utanför norra Öland. Dansäter sjunker med samtliga ombord och under tiden skriver kaptenen ett avskedsbrev till sin fru och stoppar detta i en flaska. Flaskposten når de anhöriga. I brevet står bland annat att fartyget ligger ”redlöst och half med vatten”.

Gustaf Persson byggde vid sin tid som ägare av Rättaregårdens varv år 1886 en villa ”Ekeberg” på varvsområdet. Villan var från början ett enplanshus, men påbyggdes senare.

 

Rättaregården - Nylandsös Varf
Rättaregården - Nylandsös Varf

Efter en konkurs 1892 byter varvet ägare. Det är sågverksägare August Andreasson från Guntorp som övertar varvet, som nu har namnet Nylandsös Varf. Förmodligen är Gustaf Persson kvar vid varvet, men 1909 flyttar han och bygger ett hus inne i Lödöse. 1905 avlider August Andersson och varvet säljs till Constatin Sjöberg. Verksamheten ligger nere i flera år, men eventuellt kan det ha byggts några pråmar dessa år.

Lödöse varf köper 1914 Rättaregårdens varv - Nylandsös varv och här byggs träpråmar under ett flertal år. Efter att byggandet av pråmar upphört bedriver Lödöse Varf jordbruk på gården, innan denna så småningom säljs år 1954 till en privatperson.

Källa: Varv och Sjöfart på Lödöse museum, 2017, Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen och Lödöse museum.

Rättaregårdens eller Nylandsös varv av Åke Karlsson, Ur: Skeppsbyggeri vid Göta älv i Tunge socken, 2016

Rättaregårdens / Nylandsös Varf omkring 1905. I främre raden längst till vänster sitter Gustaf Andersson och i vit skjorta och väst sitter hans bror Harry näst längst till höger. Detta är bröderna Andersson som 1917 startade en såg och pråmbyggeri i Garn. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.