Fabriksområdet

Flygbild.tif

Flygbild över fabriksområdet.

1918 stod fem byggnader klara på fabrikens nya tomt i Älvängen, häribland ett tvåvåningsmagasin, kol-, koks- och oljebodar samt ett uthus. Störst var dock fabriksbyggnaden med kontorsrum, transformatorrum, ångpannerum med intilliggande tegelskorsten samt arbetslokaler med spinn-, tvinn-, nyst- och sträckningsmaskiner. Repslagarbanan var klar kring 1920, en enplansbyggnad med tegeltak sammanbyggd med hamplagret.

Enligt äldre bilder var banan traditionellt utformad med faluröd panel. Efter branden 1938, då väsentliga delar av fabriken brann ner, gjordes en del ombyggnadsarbeten. Panelen byttes ut till hyvlad lockpanel som målades ockragul och alla fönster byttes ut från smala stående fönster till liggande tvåluftsfönster med en stående spröjs, som gav bättre ljusinsläpp. Banans exteriör fick genom detta en viss funktionalistisk utformning i tidens anda, och detta utseende är det som är bevarat än idag. 1943-44 förlängdes också banan med ett garnlager i södra änden. Utmed den västra sidan byggdes ett skyddsrum/lager till 1944, och ett ställverk tillkom i början på 1950-talet.

Idag består området av den gamla repslagarbanan uppförd 1918-20 men med bevarat utseende från strax efter branden 1939, företagskontor från 1938-39 med mycket välbevarad kontorsinredning, fabriksbyggnader för modernare reptillverkning, tvinneri, slåningshall, ställverk, lager – och magasinsbyggnader. Repslagarlokalerna är idag museum.