Förstatligandet 1933/34 och fortsättning av seminariet

Småskollärarutbildningen var under en tid något kaotisk, därför reglerades slutligen denna år 1931, vilket innebar att senare kom alla seminarier att förstatligas. Några år skärptes både eleverenas och lärarnas förkunskper innan antagning. 

Förskoleseminarierna förstatligades år 1933/34, detta innebar att småskoleseminariet förenades med folkskoleseminariet, som då var under avveckling. Förstatligandet innebar en mer enhetlig utbildning över hela landet. 

Under två år fungerade skaraseminariet därför som s.k. dubbelseminarium. Under denna året 1933/34- 1939/40 intogs endast fem klasser, vilket innebar att intagningen inte skedde varje år. Under läsåren 1941/42-42/43 förekom ingen lärarubildning alls. Övningsskolan fanns kvar men semniariet var "förpuppad" under ett par av krigsåren, men det skulle visa sig att det snart behövdes. Orsaken till den starka reduktion av lärarutbildning var det minskade antalet barn i skolåldern

Redan 1943 fick seminariet återuppta sin verksamhet, två år senare fördubblades intagning och omfattade hela åtta klasser. Detta blev inledningen till en kommande 20-årig blomstringstid för seminariet i Skara.