Privata småskoleseminarier i Skara 1874-1926

Norénska privatseminareiet  1874-1886

Adjunkten vid Skara folkskoleseminarium Viktor Emanuel Norén upprättade år 1874 en kurs för utbildning avsmåskollärarinnor och fick rätta att eximanera. Under de 12 åren verksamheten var igång utexaminerades 300 småskollärarinnor.
Adjunkt Norén var föreståndare och huvudlärare vid seminariet.

Folkskole- och småskoleseminarierna i Skara

Det Jungerska privatseminariet 1886-1911

Adjunkten och t.f. rektor vid folkskoleseminariet i Skara Ernst Todor Junger öppnade med tillstånd ett privat småskoleseminarium i Skara hösten 1886. Namnet på detta var Nya småskoleseminariet i Skara. Kursen var ettårig ända till 1908, de sista åren med 40 veckors läsår. Från seminariet utexaminerades 1820 lärarinnor.

Seminariet var förlagt till vårterminens slut 1893 i den. s.k. Vita villa på Surbrunnsgatan 1 strax nedanför den senare uppförda seminariebyggnaden "Lilla Seminariet". Från höstterminens början 1893 och under 10 år tjänade nedervåningen i hus på S:t Annegatan 13 som lokal till Jungernerska seminariet. Lokalerna uppfyllde inte kraven på utrymme och bekvämligheter. Då tog lärarinnan vid seminariet fröken Elisabeth Rydell mot till sig och byggde själv det stora tegelhuset i tre våningar. Den nedre våningen inrymde två lärosalar samt rum för övningsskolan. I dessa lokaler flyttade seminariet in hösten 1903. I detta hus har utbildningen av lärarkrafter för småskolan fortsätt i jämnt 30 år.
Junger avled 1914 men seminariet fortsatte i hans namn till läsårets slut 1915.

Det Cederbomska privatseminariet 1915-1926
Våren 1915 fick lektor LA Cederbom tillstånda att driva fortsatt verksamhet av lärarinnorna för småskolan och mindre folkskolor, det blev alltså en omedelbar fortsättning för den Jungerska privatseminariet i Skara. Organisationen fortsatte som tidigare men dubbelklassen drogs in.
I fortsättningen skulle 30 elever tas in, men genom särskild tillstånd kunde detta antal ibland överstigas. Under dessa 11 år uteximinerades 337 elever med lärarkompetens.

Totalt utexaminerades okring 2 500 småskollärarinnor från dessa tre läroanstalter. Det blev en stor uppsjö av utbildad lärarkraft i småskolan och Skaraborgs län behövdes nödvändiga åtgärde för forsättning av seminarieverksamheten, succesivt minskade intagningen och år 1933 fick eleverna sitt andra utbildningsår i Statens småskoleseminarie och något år senare upphörde utbildingen på Lilla Seminariet.