Utbildningslokaler på stan början av 1900-talet

Den år 1869 uppförda seminariebyggnaden med sitt senare annex för teckning och gymnastik med mera förslog inte långt för att fylla behovet av specialrum för undervising i naturkunnighet, geografi m.m. enligt 1914 års seminariestadgar, än mindre att ta emot dubbelklasser i seminariet. 

Man hjälpte sig fram genom att hyra lokaler ute på stan, än här och än där, ganska långt från huvudbyggnaden. Så inreddes vid Hindsbogatan ett välförsett laboratorium med lärosal för biologi, kemi m.m. Vid Vasagatan inrättades ett skolkök, en lärosal för slöjd samt ett par avdelningar för övningsskolan. Vid Sturegatan hyrdes lärosalar för elevavdelningar och avdelningar i övningsskolan, detta under anstaltens korta storhetstid som dubbelseminarium.  

Självklart var det inte bra att ha verksamheten utspridd i olika lokaler på staden. Den provisoriska lokalförbistringen gick snart över. Ett nytt seminarium med full tillräckliga byggnader på fri och rymlig tomt var nu önskemålet. Ritningar föreslogs, platsen blev utsedd och godkänd, men det gick ledningen ur händerna på grund av några års fördröjning och sedan kom depressionen. Den gamla seminariebyggnaden fick tjäna ytterligare år.